KEXX Fesztivál

CSAK UNDERGROUND

2017. 08. 23. - 08. 27.

Hajdúböszörmény - Fürdőkert - Skatepark

Kemping és fizetős kemping

Bejelentkezés / Kijelentkezés:

 • Szállásfoglalás (sátor + sátorhely) az érkezés napján 10 órától lehetséges a belépőjegy megfizetése után. Árakat lásd az árjegyzékben.
 • A szállóvendégekhez érkező látogatók is kötelesek jegyet váltani a fizetős kemping területére.
 • Mindenkinek, aki belép a kemping területére, karszalagot kell viselnie. A biztonsági korláton belül a szakemberek folyamatosan ellenőrzik a karszalag meglétét. Az elővételben megváltott jegyeket karszalagra kell a helyszínen beváltani. A karszalag nem átruházható, sérült, elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni, illetve pótolni.

A házirend minden dolgozóra, szálló vendégre, kemping területére belépőkre, egyaránt kötelező!

 • A házirend az egész kempingterületre, kempingre és a létesítményre vonatkozik.
 • A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni szigorúan Tilos!
 • A kemping és a létesítmény területére állatot behozni Tilos! (Az őrkutyák ez alól kivételt képeznek)
 • A kemping területét mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 • Szolgáltatásainkat csak a mindenkori belépő megváltása után vehetik igénybe. Munkavállalóink értékmegőrzésre nem vállalkozhatnak.
 • A kemping berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
 • A kempingbe belépő vendégek kötelesek bemutatni az ott tartózkodásuk jogosultságát igazoló belépőjegyet, karszalagot.
 • Csoportok elszállásolása alkalmával az élet-, balesetbiztonságért a csoport vezetője felelős. 
 • Csoportok elszállásolása alkalmával, a szálláshelyek és azok berendezéseinek épségéért a csoport vezetője a felelős.
 • A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére kötelező.
 • A kempingben a felelős szolgálati tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek tekintendők, és a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg őket. Ugyanígy a biztonsági jelvénnyel rendelkezőket is.
 • Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható minden személy, aki szándékos magatartásával a kemping üzemeltetését, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, a kempingszabályzat egészségügyi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásaiban foglaltakat ismételten vagy figyelmeztetés ellenére megsérti.
 • Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a kemping rendjét, a kempingező és szálló vendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a kemping területéről el kell távolítani és a kemping, szálláshely-szolgáltatások további igénybevételéből, ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 • A kemping területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a Koordinátornak, megőrzés céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza elveszett és megtalált értékeit.
 • Lopás esetén a sértett felelőssége a biztonsági szolgálatot valamint a létesítményvezetőt értesíteni. A kemping dolgozói kötelesek segíteni a károsultat. A vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal!
 • A megváltott szálláshelyek ellenértékét nem áll módunkban visszatéríteni.
 • A kemping területén található vendégházakban dohányozni TILOS!
 • A kemping területén, a dohányzási szabályzatban leírtak szerint lehet dohányozni!
 • A kempingben tartózkodó vendégek csak a belépőjegy megváltása után fogadhatnak A kemping területén tüzet gyújtani TILOS! Tüzet gyújtani csak és kizárólag a létesítményvezető írásos engedélyével lehet.
 • A kemping részletes üzemelési rendjét, a szálláshelyek takarítási, fertőtlenítési rendjét, az élet- és balesetvédelmi, érték- és vagyonvédelmi, tűzrendészeti előírásait a vállalat belső szabályzatai rögzítik.
 • A Kemping területre mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat szigorúan tilos behozni. A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray stb.), ez szabálysértésnek minősül. Magyarországon mind a könnyű, mind a kemény drogok fogyasztása és birtoklása is büntetendő cselekmény, ezért a Kexx Fesztiválra is szigorúan tilos a behozatala! A Kexx Fesztiválra petárdát, rakétát, bármiféle pirotechnikai eszközt, ütő-, vágóeszközt, fegyvert, üvegtárgyat, bevinni szigorúan tilos!

Faházak házirendje

A vendégházakban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!

Felelősségvállalás

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal!

Szállás

Az érkezés napján a szobát Vendégeink 10 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10 óráig kell elhagyniuk.

Dohányzás

Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni TILOS

Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (asztal, székek, ágy, ágynemű, matrac, stb.) kérjük ne vigyék ki a vendégházakból!

Takarítás

A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell, ügyeljenek a tisztaságra!

Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges (konyhai szemetesbe való zsák a mosogató alatt található). Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt az adott ház előtt található nagy kukák valamelyikébe, amelyeket szükség esetén ürítenek!

Okozott károkat a Szállás elhagyása előtt megkell téríteni az árjegyzékben megadott árak alapján! Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák!

Okozott kár jellege* Javítás költsége
Falak festésében okozott kár 5000Ft/oldal
Vakolat leverése 20000Ft
Standard bútorok rongálása 5000Ft
Üvegkár 3000Ft
Zárcsere 3000Ft
Kulcs elhagyása 1000Ft
Egyéb berendezések 5000Ft
*A változtatás jogát fenn tartjuk.

Kérjük kedves vendégeinket a házirendben leírtak betartására!

Social: